महिला उद्यमशिलता विकास: अबको बाटो बिषयक अन्तरक्रिया १८ बैशाख

महिला उद्यमशिलता विकास: अबको बाटो बिषयक अन्तरक्रिया १८ बैशाख

महिला उद्यमशिलता विकास: अबको बाटो बिषयक अन्तरक्रिया १८ बैशाख

महिला उद्यमशिलता विकासका लागी महिला उद्यमीहरु, सरकारका प्रतिनिधिहरु एवम अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुलाई लाई एकै थलोमा राखी छलफल गर्ने र यसमा देखिएका बिविध समस्याहरुको समाधानका लागी सामुहिक पहल गर्ने मुख्य उद्देश्यले महिला उद्यमशिलता विकास ः अबको बाटो बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम १८ बैशाख, २०७५ मा काठमाडौमा आयोजना गर्न लागिएको छ ।