ई–कमर्स साइट www.msmenepal.com

ई–कमर्स साइट www.msmenepal.com

ई–कमर्स साइट www.msmenepal.com

नेपाल सरकार, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनहरुको बजार प्रबर्धन गर्न विकास गरिएको ई–कमर्स साइट www.msmenepal.com सम्पुर्ण लघु, घरेलु तथा साना उध्यमीहरुले अबलोकन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ ।