04
NOV
2015

के नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ ?

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले “के नेपालमा आर्थिक रुपान्तरण सम्भव छ ?” भन्ने मुख्य विषयमा केन्द्रीत रही विषय विज्ञको सहभागीतामा मासिक रुपमा श्रृंखलावद्ध बहस कार्यक्रम चलाउँदै आएको व्यहोरा सम्बन्धित सवैमा जानकारी गराइन्छ ।